за Христос

в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

Слушай Евреи 1:2
Евреи 1:2

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:2:

Но през тези последни дни той говори на нас чрез своя Син, когото определи да бъде наследник на всичко и чрез когото сътвори вселената.
/Съвременен превод 2004/
в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,
/Верен 2002/
в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
/Библейско общество 2000/
в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
/Протестантски 1940/
в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете
/Православен/
в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи;
/Цариградски/
Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;
/KJV/