за Христос

А на кого от ангелите е казал някога:
"Седни отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие"?

Слушай Евреи 1:13
Евреи 1:13

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:13: