за Христос

и като наметало ще ги свиеш,
и те ще бъдат изменени.
Но Ти си същият
и Твоите години няма да се свършат."

Слушай Евреи 1:12
Евреи 1:12

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:12: