за Христос

те ще изчезнат, а Ти пребъдваш.
Да! Те всички ще остареят като дреха

Слушай Евреи 1:11
Евреи 1:11

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:11: