за Христос

И пак:
"В началото Ти, Господи, си основал земята
и дело на Твоите ръце е небето;

Слушай Евреи 1:10
Евреи 1:10

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:10: