за Христос

Величието на въплътения Божий Син
Бог, Който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

Слушай Евреи 1:1
Евреи 1:1

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:1: